TJÄNSTER

ENERGIRENSNING

Med energirensning så renar man olika hus och/eller platser från olika slags energier. Även personer kan inkluderas i energirensningen. Sådana energier som kan behöva rensas bort kan till exempel vara energier från andra människor, energier från personer som har dött eller någon annan form av energier som inte hör hemma på platsen.


En energirensning kan vara bra att göra till exempel när man känner att man inte är ensam i sitt hem eller om man upplever att det är väldigt tung stämning i hemmet, vilket gör att man inte mår bra. En energirensning kan också vara bra att göra till exempel om man tänker sälja sitt hem eller tänker flytta in i ett nytt hem.
Vi påverkas av olika energier mycket mer än vi tror och somliga av oss är känsligare än andra.
Energirensning kan utföras både på distans och på plats och båda tillvägagångssätten är lika effektiva.