KLASSISK HOMEOPATI

Klassisk homeopati

Inom klassisk homeopati går man till botten med vad som ligger bakom de symtom och den ohälsa som patienten lider av.
  • Vad är det som har gjort att personen har blivit sjuk?
  • När började symtomen och vad var det som hände just då i livet?
  • Vad är det som kan ha utlöst obalansen eller sjukdomen?
  • Hurudan är personligheten?

Ofta byggs vår ohälsa på, lager för lager, under hela livet och det blir då för homeopaten att göra som då man skalar en lök; lager för lager behöver skalas bort för att patienten ska kunna läka.

Inom klassisk homeopati tittar man på helheten för att kunna läka från grunden. En homeopatisk konsultation/ställande av anamnes kan därför ta ända upp till ett par timmar vid det första besöket. Det är viktigt att samtalet mellan patienten och homeopaten är byggt på förtroende och homeopaten ställer många frågor under samtalets gång.

Både människor och djur kan använda klassisk homeopati. När det är fråga om ett djur så behöver någon människa, som står djuret nära, finnas till hands för att berätta om djuret och för att hjälpa till med att genomföra behandlingen.

Homeopatiska läkemedel är naturliga, miljövänliga och utan biverkningar.